200. Tārgales vēlēšanu apgabals
18.03.1990.
Sarakstos reģistrēto vēlētāju skaits
4377
Izsniegto balsošanas zīmju skaits
4004
Piedalījušos vēlētāju skaits
4001

Deputātu kandidāti
Vārds, uzvārds
PAR
PRET
Ilmārs Geige
2827
1160
Oļegs Vosels
687
3300