20. Rīgas vēlēšanu apgabals
18.03.1990.
Sarakstos reģistrēto vēlētāju skaits
10301
Izsniegto balsošanas zīmju skaits
7977
Piedalījušos vēlētāju skaits
7974

Deputātu kandidāti
Vārds, uzvārds
PAR
PRET
Dzintars Ābiķis
5326
2641