2. Rīgas vēlēšanu apgabals
18.03.1990.
Sarakstos reģistrēto vēlētāju skaits
9896
Izsniegto balsošanas zīmju skaits
6753
Piedalījušos vēlētāju skaits
6736

Deputātu kandidāti
Vārds, uzvārds
PAR
PRET
Ruta Marjaša
5456
1273