199. Ziru vēlēšanu apgabals
18.03.1990.
Sarakstos reģistrēto vēlētāju skaits
5203
Izsniegto balsošanas zīmju skaits
5024
Piedalījušos vēlētāju skaits
5007

Deputātu kandidāti
Vārds, uzvārds
PAR
PRET
Jānis Blaževičs
3220
1786