197. Mazsalacas vēlēšanu apgabals
18.03.1990.
Sarakstos reģistrēto vēlētāju skaits
7548
Izsniegto balsošanas zīmju skaits
6878
Piedalījušos vēlētāju skaits
6861

Deputātu kandidāti
Vārds, uzvārds
PAR
PRET
Ziedonis Ziediņš
6191
669