196. Rūjienas vēlēšanu apgabals
18.03.1990.
Sarakstos reģistrēto vēlētāju skaits
8214
Izsniegto balsošanas zīmju skaits
7723
Piedalījušos vēlētāju skaits
7722

Deputātu kandidāti
Vārds, uzvārds
PAR
PRET
Ivars Briedis
7578
140