195. Valmieras vēlēšanu apgabals
18.03.1990.
Sarakstos reģistrēto vēlētāju skaits
11000
Izsniegto balsošanas zīmju skaits
9707
Piedalījušos vēlētāju skaits
9703

Deputātu kandidāti
Vārds, uzvārds
PAR
PRET
Jānis Dinevičs
7384
2250
Jānis Zemļickis
1917
7717