194. Valmieras vēlēšanu apgabals
18.03.1990.
Sarakstos reģistrēto vēlētāju skaits
9985
Izsniegto balsošanas zīmju skaits
8322
Piedalījušos vēlētāju skaits
8303

Deputātu kandidāti
Vārds, uzvārds
PAR
PRET
Andris Bērziņš
6828
1464