193. Strenču vēlēšanu apgabals
18.03.1990.
Sarakstos reģistrēto vēlētāju skaits
8448
Izsniegto balsošanas zīmju skaits
7574
Piedalījušos vēlētāju skaits
7565

Deputātu kandidāti
Vārds, uzvārds
PAR
PRET
Andrejs Krastiņš
4371
3030
Edgars Gailītis
2704
4697