192. Smiltenes vēlēšanu apgabals
18.03.1990.
Sarakstos reģistrēto vēlētāju skaits
8690
Izsniegto balsošanas zīmju skaits
8246
Piedalījušos vēlētāju skaits
8236

Deputātu kandidātiSmiltenes 192. Vēlēšanu apgabalā nav ievēlēts neviens deputāts
Vārds, uzvārds
PAR
PRET
Jānis Āre
4064
4016
Juris Zušmanis
3747
4333192. Smiltenes vēlēšanu apgabals
29.04.1990.
Sarakstos reģistrēto vēlētāju skaits
8633
Izsniegto balsošanas zīmju skaits
8053
Piedalījušos vēlētāju skaits
8037

Deputātu kandidāti
Vārds, uzvārds
PAR
PRET
Dainis Īvāns
7846
191