191. Valkas vēlēšanu apgabals
18.03.1990.
Sarakstos reģistrēto vēlētāju skaits
9002
Izsniegto balsošanas zīmju skaits
7640
Piedalījušos vēlētāju skaits
7624

Deputātu kandidāti
Vārds, uzvārds
PAR
PRET
Alfrēds Čepānis
6890
720