190. Kandavas vēlēšanu apgabals
18.03.1990.
Sarakstos reģistrēto vēlētāju skaits
10482
Izsniegto balsošanas zīmju skaits
9151
Piedalījušos vēlētāju skaits
9149

Deputātu kandidāti
Vārds, uzvārds
PAR
PRET
Agris Jaunkļaviņš
6923
2144
Vilnis Pinka
2059
7008