187. Tukuma vēlēšanu apgabals
18.03.1990.
Sarakstos reģistrēto vēlētāju skaits
10886
Izsniegto balsošanas zīmju skaits
9270
Piedalījušos vēlētāju skaits
9261

Deputātu kandidāti
Vārds, uzvārds
PAR
PRET
Juris Celmiņš
5064
4085
Andris Vjaksa
3702
5447