184. Valdemārpils vēlēšanu apgabals
18.03.1990.
Sarakstos reģistrēto vēlētāju skaits
8198
Izsniegto balsošanas zīmju skaits
7409
Piedalījušos vēlētāju skaits
7390

Deputātu kandidāti
Vārds, uzvārds
PAR
PRET
Ivans Cupruns
4487
2862
Arnis Akmeņlauks
2652
4697