183. Rojas vēlēšanu apgabals
18.03.1990.
Sarakstos reģistrēto vēlētāju skaits
9034
Izsniegto balsošanas zīmju skaits
8204
Piedalījušos vēlētāju skaits
8202

Deputātu kandidāti
Vārds, uzvārds
PAR
PRET
Anna Seile
4325
3825
Aldonis Zumbergs
3150
5000