182. Jaunjelgavas vēlēšanu apgabals
18.03.1990.
Sarakstos reģistrēto vēlētāju skaits
10142
Izsniegto balsošanas zīmju skaits
8823
Piedalījušos vēlētāju skaits
8815

Deputātu kandidāti
Vārds, uzvārds
PAR
PRET
Raimonds Krūmiņš
7705
1109