181. Kokneses vēlēšanu apgabals
18.03.1990.
Sarakstos reģistrēto vēlētāju skaits
10092
Izsniegto balsošanas zīmju skaits
8410
Piedalījušos vēlētāju skaits
8402

Deputātu kandidāti
Vārds, uzvārds
PAR
PRET
Odisejs Kostanda
4708
3577
Vilnis Plūme
3155
5130