18. Rīgas vēlēšanu apgabals
18.03.1990.
Sarakstos reģistrēto vēlētāju skaits
10393
Izsniegto balsošanas zīmju skaits
8064
Piedalījušos vēlētāju skaits
8056

Deputātu kandidāti
Vārds, uzvārds
PAR
PRET
Rolands Rikards
4352
3607
Augusts Zvaigznīte
326
7633
Mihails Markovs
3136
4823