178. Saldus vēlēšanu apgabals
18.03.1990.
Sarakstos reģistrēto vēlētāju skaits
9205
Izsniegto balsošanas zīmju skaits
7944
Piedalījušos vēlētāju skaits
7944

Deputātu kandidāti
Vārds, uzvārds
PAR
PRET
Mārtiņš Bērziņš
6667
1275