177. Saldus vēlēšanu apgabals
18.03.1990.
Sarakstos reģistrēto vēlētāju skaits
8892
Izsniegto balsošanas zīmju skaits
7562
Piedalījušos vēlētāju skaits
7562

Deputātu kandidāti
Vārds, uzvārds
PAR
PRET
Imants Daudišs
7290
271