174. Saulkrastu vēlēšanu apgabals
18.03.1990.
Sarakstos reģistrēto vēlētāju skaits
8780
Izsniegto balsošanas zīmju skaits
7666
Piedalījušos vēlētāju skaits
7659

Deputātu kandidāti
Vārds, uzvārds
PAR
PRET
Juris Dobelis
7119
536