173. Salaspils vēlēšanu apgabals
18.03.1990.
Sarakstos reģistrēto vēlētāju skaits
7912
Izsniegto balsošanas zīmju skaits
6376
Piedalījušos vēlētāju skaits
6365

Deputātu kandidāti
Vārds, uzvārds
PAR
PRET
Jānis Vaivads
5441
906