172. Salaspils vēlēšanu apgabals
18.03.1990.
Sarakstos reģistrēto vēlētāju skaits
7671
Izsniegto balsošanas zīmju skaits
5717
Piedalījušos vēlētāju skaits
5713

Deputātu kandidāti
Vārds, uzvārds
PAR
PRET
Mihails Rogaļs
3667
1989
Jānis Kļaviņš
1878
3778