169. Mālpils vēlēšanu apgabals
18.03.1990.
Sarakstos reģistrēto vēlētāju skaits
12328
Izsniegto balsošanas zīmju skaits
9812
Piedalījušos vēlētāju skaits
9790

Deputātu kandidāti
Vārds, uzvārds
PAR
PRET
Andris Grūtups
8342
1446