168. Ķekavas vēlēšanu apgabals
18.03.1990.
Sarakstos reģistrēto vēlētāju skaits
8044
Izsniegto balsošanas zīmju skaits
7191
Piedalījušos vēlētāju skaits
7189

Deputātu kandidāti
Vārds, uzvārds
PAR
PRET
Jānis Biezais
5012
2106
Mārtiņš Skuja
1776
5342