166. Ādažu vēlēšanu apgabals
18.03.1990.
Sarakstos reģistrēto vēlētāju skaits
10701
Izsniegto balsošanas zīmju skaits
9476
Piedalījušos vēlētāju skaits
9296

Deputātu kandidāti
Vārds, uzvārds
PAR
PRET
Ārijs Ūdris
5707
3519
Pāvels Kundziņš
1247
7979
Nikolajs Suslovs
1961
7265