165. Kaunatas vēlēšanu apgabals
18.03.1990.
Sarakstos reģistrēto vēlētāju skaits
10516
Izsniegto balsošanas zīmju skaits
8632
Piedalījušos vēlētāju skaits
8631

Deputātu kandidāti
Vārds, uzvārds
PAR
PRET
Gunārs Klindžāns
7689
937