163. Viļānu vēlēšanu apgabals
18.03.1990.
Sarakstos reģistrēto vēlētāju skaits
10803
Izsniegto balsošanas zīmju skaits
8950
Piedalījušos vēlētāju skaits
8942

Deputātu kandidāti
Vārds, uzvārds
PAR
PRET
Kazimirs Špoģis
4609
4249
Vladimirs Rimaševskis
3914
4944