162. Pelēču vēlēšanu apgabals
18.03.1990.
Sarakstos reģistrēto vēlētāju skaits
10611
Izsniegto balsošanas zīmju skaits
9030
Piedalījušos vēlētāju skaits
9028

Deputātu kandidāti
Vārds, uzvārds
PAR
PRET
Andris Puzo
8113
899