161. Līvānu vēlēšanu apgabals
18.03.1990.
Sarakstos reģistrēto vēlētāju skaits
11312
Izsniegto balsošanas zīmju skaits
8929
Piedalījušos vēlētāju skaits
8913

Deputātu kandidāti
Vārds, uzvārds
PAR
PRET
Normunds Beļskis
5753
3038
Jānis Salenieks
2071
6720