160. Preiļu vēlēšanu apgabals
18.03.1990.
Sarakstos reģistrēto vēlētāju skaits
10967
Izsniegto balsošanas zīmju skaits
9111
Piedalījušos vēlētāju skaits
9111

Deputātu kandidāti
Vārds, uzvārds
PAR
PRET
Valentīna Zeile
5985
3010
Viktors Solovjovs
2818
6177