159. Madlienas vēlēšanu apgabals
18.03.1990.
Sarakstos reģistrēto vēlētāju skaits
9040
Izsniegto balsošanas zīmju skaits
8184
Piedalījušos vēlētāju skaits
8181

Deputātu kandidāti
Vārds, uzvārds
PAR
PRET
Guntis Grūbe
5412
2706
Ivars Krampis
2509
5609