157. Pārogres vēlēšanu apgabals
18.03.1990.
Sarakstos reģistrēto vēlētāju skaits
9266
Izsniegto balsošanas zīmju skaits
7600
Piedalījušos vēlētāju skaits
7595

Deputātu kandidāti
Vārds, uzvārds
PAR
PRET
Skaidrīte Albertiņa
4653
2857
Antons Vilcāns
2353
5157