155. Jaunogres vēlēšanu apgabals
18.03.1990.
Sarakstos reģistrēto vēlētāju skaits
9591
Izsniegto balsošanas zīmju skaits
8033
Piedalījušos vēlētāju skaits
8026

Deputātu kandidāti
Vārds, uzvārds
PAR
PRET
Visvaldis Mucenieks
5321
2602
Nikolajs Sapožņikovs
2094
5829