153. Ērgļu vēlēšanu apgabals
18.03.1990.
Sarakstos reģistrēto vēlētāju skaits
8936
Izsniegto balsošanas zīmju skaits
8359
Piedalījušos vēlētāju skaits
8354

Deputātu kandidāti
Vārds, uzvārds
PAR
PRET
Valdis Šteins
5192
3098
Māris Sirmais
2847
5443