152. Cesvaines vēlēšanu apgabals
18.03.1990.
Sarakstos reģistrēto vēlētāju skaits
8578
Izsniegto balsošanas zīmju skaits
8023
Piedalījušos vēlētāju skaits
8018

Deputātu kandidāti
Vārds, uzvārds
PAR
PRET
Jānis Gavars
7965
46