147. Salacgrīvas vēlēšanu apgabals
18.03.1990.
Sarakstos reģistrēto vēlētāju skaits
9998
Izsniegto balsošanas zīmju skaits
9358
Piedalījušos vēlētāju skaits
9343

Deputātu kandidāti
Vārds, uzvārds
PAR
PRET
Indulis Emsis
6840
2406
Aleksandrs Ugainis
2245
7001