146. Limbažu vēlēšanu apgabals
18.03.1990.
Sarakstos reģistrēto vēlētāju skaits
9493
Izsniegto balsošanas zīmju skaits
8260
Piedalījušos vēlētāju skaits
8257

Deputātu kandidāti
Vārds, uzvārds
PAR
PRET
Jānis Škapars
5439
2743
Edvīns Aspers
2510
5672