144. Nīcas vēlēšanu apgabals
18.03.1990.
Sarakstos reģistrēto vēlētāju skaits
9405
Izsniegto balsošanas zīmju skaits
8837
Piedalījušos vēlētāju skaits
8836

Deputātu kandidāti
Vārds, uzvārds
PAR
PRET
Imants Kalniņš
5719
3027
Jānis Vilsons
2728
6018