143. Grobiņas vēlēšanu apgabals
18.03.1990.
Sarakstos reģistrēto vēlētāju skaits
10560
Izsniegto balsošanas zīmju skaits
9739
Piedalījušos vēlētāju skaits
9733

Deputātu kandidāti
Vārds, uzvārds
PAR
PRET
Juris Aizezers
8662
1069