141. Aizputes vēlēšanu apgabals
18.03.1990.
Sarakstos reģistrēto vēlētāju skaits
11311
Izsniegto balsošanas zīmju skaits
10353
Piedalījušos vēlētāju skaits
10349

Deputātu kandidāti
Vārds, uzvārds
PAR
PRET
Valdis Biķis
6774
3456
Vladimirs Terentjevs
1349
8881
Leons Vītols
1859
8371