140. Skrundas vēlēšanu apgabals
18.03.1990.
Sarakstos reģistrēto vēlētāju skaits
11300
Izsniegto balsošanas zīmju skaits
10817
Piedalījušos vēlētāju skaits
10791

Deputātu kandidāti
Vārds, uzvārds
PAR
PRET
Brigita Zeltkalne
6168
4517
Aleksandrs Golokoza
2900
7785
Gunārs Vīcups
1202
9483