139. Kuldīgas vēlēšanu apgabals
18.03.1990.
Sarakstos reģistrēto vēlētāju skaits
10419
Izsniegto balsošanas zīmju skaits
9287
Piedalījušos vēlētāju skaits
9287

Deputātu kandidāti
Vārds, uzvārds
PAR
PRET
Ivars Godmanis
8791
493