137. Indras vēlēšanu apgabals
18.03.1990.
Sarakstos reģistrēto vēlētāju skaits
10707
Izsniegto balsošanas zīmju skaits
9021
Piedalījušos vēlētāju skaits
9013

Deputātu kandidāti
Vārds, uzvārds
PAR
PRET
Jurijs Kirjušins
4814
4081
Konstantīns Makņa
3860
5035