136. Grāveru vēlēšanu apgabals
18.03.1990.
Sarakstos reģistrēto vēlētāju skaits
9910
Izsniegto balsošanas zīmju skaits
8014
Piedalījušos vēlētāju skaits
8014

Deputātu kandidāti
Vārds, uzvārds
PAR
PRET
Pēteris Koroševskis
6721
1234