135. Krāslavas vēlēšanu apgabals
18.03.1990.
Sarakstos reģistrēto vēlētāju skaits
10168
Izsniegto balsošanas zīmju skaits
6386
Piedalījušos vēlētāju skaits
6390

Deputātu kandidāti
Vārds, uzvārds
PAR
PRET
Viktors Kokorišs
3992
2385