134. Ozolnieku vēlēšanu apgabals
18.03.1990.
Sarakstos reģistrēto vēlētāju skaits
9569
Izsniegto balsošanas zīmju skaits
7504
Piedalījušos vēlētāju skaits
7500

Deputātu kandidātiAtkārtota balsošana 1990.gada 31.martā
Vārds, uzvārds
PAR
PRET
Mārtiņš Arnītis
2752
4549
Aina Labanovska
3348
3953
Jānis Vīgants
942
6359134. Ozolnieku vēlēšanu apgabals
31.03.1990.
Sarakstos reģistrēto vēlētāju skaits
9584
Izsniegto balsošanas zīmju skaits
7118
Piedalījušos vēlētāju skaits
7112

Deputātu kandidāti
Vārds, uzvārds
PAR
PRET
Mārtiņš Arnītis
3733
3311
Aina Labanovska
3070
3974