132. Elejas vēlēšanu apgabals
18.03.1990.
Sarakstos reģistrēto vēlētāju skaits
8619
Izsniegto balsošanas zīmju skaits
7385
Piedalījušos vēlētāju skaits
7384

Deputātu kandidātiAtzīt, ka neviens no deputātu kandidātiem nav ievēlēts
Vārds, uzvārds
PAR
PRET
Aivars Berķis
3541
3733
Pēteris Sējāns
3491
3783132. Elejas vēlēšanu apgabals
29.04.1990.
Sarakstos reģistrēto vēlētāju skaits
8595
Izsniegto balsošanas zīmju skaits
7256
Piedalījušos vēlētāju skaits
7255

Deputātu kandidāti
Vārds, uzvārds
PAR
PRET
Mavriks Vulfsons
6280
967