130. Salas vēlēšanu apgabals
18.03.1990.
Sarakstos reģistrēto vēlētāju skaits
8140
Izsniegto balsošanas zīmju skaits
6125
Piedalījušos vēlētāju skaits
6118

Deputātu kandidāti
Vārds, uzvārds
PAR
PRET
Ludis Skosta
4936
1165