13. Rīgas vēlēšanu apgabals
18.03.1990.
Sarakstos reģistrēto vēlētāju skaits
12659
Izsniegto balsošanas zīmju skaits
8998
Piedalījušos vēlētāju skaits
8959

Deputātu kandidāti
Vārds, uzvārds
PAR
PRET
Jurijs Ļaļins
5244
3634
Oļegs Tiško
3123
5755